Vizyonumuz

Armin Paslanmaz’ın vizyonu, müşteri odaklılık ve verimlilikle paslanmaz çelikte en iyi değer yaratıcısı olmaktır. Vizyon ifademizdeki her bir kelime önem arz etmektedir. Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet kalitemizde verimlilik temel ilkemizdir.

Armin Paslanmaz’ın Vizyounu paslanmaz çelik alanında ülkemizin en iyi değer oluşturabilen vizyonunu hayata geçirebilmek için 5 temel esasımız bulunmaktadır. Burada güvenlik bizim için birinci ve temel önceliktir. Güvenlik çalışanlarımız için, çevre için ve müşteri için disiplinli, güvenlik kurallarına uygun operasyonel faaliyetleri içermektedir. İkincisi ise Japon yönetim modellerinin tam olarak etkin biçimde uygulanmasıdır (5S ve KAIZEN). Sektördeki yoğun rekabet ile baş edebilmek için mutlak verimlilik ve süreklilik için standart bir model uygulamayı amaçlamaktayız. Ticari açıdan kazan kazan ilişkisi oluşturarak piyasa talebiyle optimum bir şekilde karşılaştırarak üstün ürün stratejisine odaklanarak ülkemiz için katma değer oluşturmak.

İş mükemmelliği değerlerini geliştirmeye devam ederek:

  • Etik Girişimler,
  • Profesyonel Yeterlilik
  • Bütünlük
  • Güvenilirlik

Armin Paslanmaz olarak işletmemize dâhil olan herkesin ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda hareket etmesini teşvik ediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma Armin Paslanmaz’ın uzun vadeli gelişim planının ana unsurudur.